PRO ŠKOLY

Enkaustika pro školy

Výtvarně relaxační dílna pro školní kolektivy a učitelský sbor

Tato technika, stará více než dva tisíce let, zajímavým způsobem oživí hodiny výtvarné výchovy a zároveň poslouží jako relaxační cvičení. Je vhodná pro děti od osmi let a dospělé.

Práce se školním kolektivem je koncipována jako blok dvou vyučovacích hodin, během něhož jsou děti rozděleny do skupin a postupně se vystřídají u následujících činností:

  • malování enkaustickou žehličkou (nahřátá maximálně na 80 stupňů)
  • výroba přání a dárkových visaček z enkaustických maleb
  • vytvoření třídního stromu za pomocí enkaustické malby

Cena 60 Kč/žák zahrnuje zapůjčení žehliček, speciální enkaustický papír, vosky a další materiál na tvoření, lektorné. Pro školy mimo Ústí nad Labem připočítáváme náklady na cestu dle ujetých kilometrů.

V případě zájmu lze připravit tuto relaxační tvořivou dílnu i pro pedagogy v odpoledních hodinách. Dle zájmu a možností školy v délce 1 – 2 vyučovacích hodin. Cena 100 Kč/pedagog.

Pro bližší informace a objednání kontaktujte paní Mgr. Evu Železnou – tel. 603 568 916 nebo e-mail zeleznaeva@kvc-ul.cz