PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Příprava na přijímací zkoušky na SŠ z Čj a M

Nabízíme systematickou přípravu na jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M. Snažíme se přípravu co nejvíce zaměřit na individuální potřeby žáků, proto je také kapacita omezena na pět dětí.

Základní blok

  • 10 lekcí Čj v ceně 2.300 Kč s možností přikoupit si další lekce za cenu
   230 Kč / hodina
  • 10 lekcí M v ceně 2.300 Kč s možností přikoupit si další lekce za cenu
   230 Kč / hodina

Své dítě můžete přihlásit na jeden či oba předměty dle potřeby. Při zakoupení obou základních bloků nabízíme zvýhodněnou cenu 4.200 Kč. Platbu je možné provést jednorázově či ve dvou splátkách (první část před zahájením lekcí, druhou část před nástupem
na šestou lekci).

Pokud nebudete mít zájem o základní blok v délce deseti lekcí, je možné se individuálně dohodnout na nižším počtu. Cena pak činí 250 Kč / hodina.

Termíny

  • Čj – čtvrtek vždy od 14.30 do 15.15 hod.
  • M – čtvrtek od 15.25 do 16.10 hod.

Termín zahájení příprav na přijímací zkoušky je ve čtvrtek 18. 1. 2024, desátá lekce je plánována na 28. 3. 24. V době jarních prázdnin se lekce nekoná, v Centru bude probíhat příměstský tábor.

Doučování z Aj, příprava na rozřazovací testy na SŠ

Nabízíme procvičování slovní zásoby a gramatiky, pomoc s jejím pochopením a osvojením si pravidel.

Cena za lekci: 300 Kč
Termíny: pondělí nebo čtvrtek vždy od 14.00 do 14.45 hod.

Maximální počet dětí ve skupině je pět.

Individuální příprava na přijímací zkoušky

V případě zájmu o individuální přípravu na přijímací zkoušky nabízíme Český jazyk od září, Matematiku od listopadu.
Cena lekce v délce 45 minut činí 300 Kč. Termín a místo výuky dohodou.