DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Domácí výuka je forma vzdělávání, kdy žák je stále veden na své kmenové škole, ale nenavštěvuje ji, pouze na ní dvakrát do roka vykonává přezkoušení – tradičními metodami prověřování znalostí (ústní či písemné zkoušení) nebo tzv. portfoliovým přezkoušením (žák předloží portfolio tvořené jeho pracemi, na nichž v průběhu pololetí pracoval. Také je možné si v této škole domluvit průběžné přezkušování či konzultace, pokud jsou tomu pedagogové nakloněni.

Vyučování mimo školu může probíhat těmito způsoby:

  • dítě si vzdělává rodič sám doma
  • skupina např. pěti dětí se učí dohromady střídavě u rodičů jednotlivých dětí
  • dítě navštěvuje nějaké vzdělávací centrum

 

Pro domácí vzdělávání je nutné rodiči formálně zajistit:

  • vyzvednout si ve škole potvrzení o studiu pro pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP) a souběžně oslovit ředitele školy s tím, že rodič má zájem o domácí vzdělávání
  • v případě neochoty ze strany školy vyhledat školu, která s domácím vzděláváním nemá problém, sem žáka zapsat a vyzvednout si zmíněné potvrzení o studiu pro poradnu
  • kontaktovat PPP s tím, že si rodič přeje, aby jeho dítě bylo vzděláváno doma, PPP sama pak rodiči sdělí, co po něm požaduje kromě potvrzení o studiu
  • následně podat řediteli školy, v níž je dítě nahlášené, žádost o individuální vzdělávání (škola pak dodá základní informace, které bude po rodičích chtít – jak budou vzdělávání zajišťovat, v jakém prostředí, kým, s jakými učebnicemi…)