Nabízíme

Celotýdenní dopolední pomoc s učivem ZŠ pro domškoláky

Děti se každý den scházejí kolem osmé hodiny ranní, v 8.15 hod. začínáme se společnou prací. Denně se zaměřujeme na 3 – 4 předměty, kromě výchov a různých volitelných předmětů se věnujeme všem předmětům. Končíme většinou ve 12.30 hod., nejpozději pak v 13.30 hod.

Centrum je možné navštěvovat celý týden nebo si po dohodě vybrat jen určité dny.

V současné době fungujeme ve střídavém režimu

– liché týdny – v Centru pracují děti 6. – 7. tříd, ostatní zadanou práci plní

samostatně doma s možností konzultace

– sudé týdny – v Centru pracují děti 8. – 9. tříd, ostatní zadanou práci plní

samostatně doma s možností konzultace

Měsíční finanční příspěvek činí 3 500,- Kč.