činnost KVC

S čím Vám pomůžeme ? Co můžete očekávat ?

  • pomoc při zvládnutí učiva základní školy
  • pro děti 1. stupně pobyt v centru v dopoledních, případně i odpoledních hodinách
  • pro děti 2. stupně pobyt v centru v dopoledních hodinách a on-line konzultace
  • pravidelné on-line konzultace pro děti ze vzdálenějších míst, které nemají možnost naše centrum navštěvovat osobně
  • v případě nutnosti možnost docházet do centra jen v určité dny podle potřeby